Εὐτυχιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutychianus (αυτοκρ. περ., ΚάτωΙταλία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλοστιοί;) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 65Iβ (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι*) αυτοκρ. περ., BCH 56 (1932), 228 αρ. 20 (= Pilhofer 354) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.401 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.518 (5) 243 μ.Χ., IG X.2.1.161.1 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1000  (7) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.695 (8) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βάττυνα) 192 μ.Χ., EAM 186I.50 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 515 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 571  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
176