Φλαουΐα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φλαβία (το όνομα εμφανίζεται κατεξοχήν με αυτή τη γραφή)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλοσταί) 200 μ.Χ., EAM 37.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17