Φυλακαί

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄρχιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμαδίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαδύρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαδέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καλλιτέλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἅδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Φυλακαί