Ἄρχιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχίππιος (πατρων. επιθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Archippus (2ος αι. π.Χ., Άργος / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 806 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.29 (3) Μακεδονία (;Εορδαία-;Εύια) 181 π.Χ., EAM 87.1 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 20 αρ. 2.10 (= SEG XLI 556)  (5) Μακεδονία (Μυγδονία) < Αίγυπτος  μέσα 2ου αι. π.Χ., SEG VIII 370 (= Bernand 1969, αρ. 9) (6) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί) ;1ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, 60 (= IG IX.2.231) (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) ελλην. περ., Robert, OMS 2ος τόμ., 1296-1297 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
231