Οὐαδέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 612 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 35 αρ. 13.8 (3) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί)  ;1ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 59 (= IG IX.2. 231)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: