σημ. Μαυροπηγή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιγόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαοδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλεονίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Μαυροπηγή