σημ. Δίπορο

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πελειγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κιλλεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρά Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Δίπορο