κοινωνική ζωή-οργάνωση-διοίκηση

Συγγραφέας Παραπομπή
Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.6.17

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.3.2

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.10

Πολύαινος

Στρατηγήματα προλεγόμενα 1-2

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329D-329E

Πλούταρχος

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

Πλούταρχος

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 24.3

Πλούταρχος

Αιμίλιος 32.5

Πλούταρχος

Αιμίλιος 24.1

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.40.7

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.7.1

Παλατινή Ανθολογία Appendix

3,256c.8-10

Παλατινή Ανθολογία Appendix

219.1-7

Παλατινή Ανθολογία

9.552.1-2

Παλατινή Ανθολογία

9.552.1-2

Ξενοφών

Ελληνικά 6.1.11

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.9

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.1.1

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.43

Σελίδες

Subscribe to κοινωνική ζωή-οργάνωση-διοίκηση