κοινωνική ζωή-οργάνωση-διοίκηση

Συγγραφέας Παραπομπή
Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.99

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.95

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.29.6-7

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.87.1-2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.63

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.62

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.10.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.5-1.6.2

Ηρωδιανός

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 1.3.3

Ηρόδοτος

8.121.10-122.1

Ηρόδοτος

5.18.7

Ευσέβιος

Ευαγγελική προπαρασκευή 6.11.24-25

Δούρις ο Σάμιος

απ. 72 Müller

Δούρις ο Σάμιος

απ. 24 Müller

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 25.6

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 21.12.5

Σελίδες

Subscribe to κοινωνική ζωή-οργάνωση-διοίκηση