κοινωνική ζωή-οργάνωση-διοίκηση

Συγγραφέας Παραπομπή
ASAA

ASAA 30-32 (1952-1954) 36.2

ASAA

ASAA 27-29 (1953) 35.28-29

AJA

AJA 77 (1973) 69.2

ΑΕ

AE 1948, Χρον., 36.4

ΑΕ

AE 1936, 33.2

ΑΕ

AE 1936, 32.1

ABSA

ABSA 58 (1963) 24.7

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.2.2-3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.109.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.2.2

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.20

Σούδα

λ. σάρισσα

Σούδα

λ. ὁπλῖται

Σούδα

λ. ἄγημα

Πολύβιος

απ. 216 Büttner-Wobst

Πολύβιος

Ιστορίαι 31.29.3-4

Πολύβιος

Ιστορίαι 31.2.12

Σελίδες

Subscribe to κοινωνική ζωή-οργάνωση-διοίκηση