Οπουντία (Ανατολική) Λοκρίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δημοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαμόκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαμοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάθων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γοργίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βίττας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βακχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Οπουντία (Ανατολική) Λοκρίδα