Δαμόκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημόκριτος

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.913

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
98
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 176 αρ. 1 (Στόλος)

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κρήτη στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Σπάρτη και τη Μεσσηνία τον 2ο αι. μ.Χ.