Πολύβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 20.5.13

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ συνεχές, ὁτὲ μὲν αὐτός, ὁτὲ δὲ Φιλίππος, χορηγοῦντες καὶ συνεπισχύοντες αἰεί, ταχέως κατηγωνίσαντο τοὺς ἐν ταῖς Θήβαις αὐτοῖς ἀντιπολιτευομένους καὶ πάντας ἠνάγκασαν μακεδονίζειν πλὴν τελέως ὀλίγων τινῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

μακεδονίζω

Σχόλια: 

Το ρήμα μακεδονίζω = 'υποστηρίζω τη μακεδονική παράταξη'.