Ευδάριστος/Αυδάριστος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὐδαρισταῖος
Κλεοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρῖμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἑλένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Ευδάριστος/Αυδάριστος