Βιαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βιάειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 823A (2) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος) 2ος αι. π.Χ., ΑΔ 23 (1968) Μελ., 111 αρ. 77 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Papazoglou 1988, 327. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 208 αρ. 7.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στη Θήρα, 7ος-6ος αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά στη Λοκρίδα (Δυτ. Λοκρίδα) τον 2ο αι. π.Χ.