Φολέγανδρος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πέριλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐφροσύνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσανίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τύχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θηραμένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀβάσκαντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Φολέγανδρος