Τελεσίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τελεσιῆος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερίδα-Οισύμη, Ημαθία) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.81  (2) 254 π.Χ., SGDI 2600, 2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74