Σωσίβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσιβίο̄ (γεν., 5ος-4ος αι. π.Χ., Σκυθία), Σωσίβεια (επίθ., 3ος αι. π.Χ., Τήνος), Σωσύβιος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 198 π.Χ., PPetr II 38a.6 (= III 34b) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ., BGU 2423. 38 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 78 π.Χ., PRyl 588.6 και πίσω όψη (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.34· 69.23 (5-6) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.145.6, 8 (7) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.99 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., IG II2.9001 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
264