Εὐφροσύνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Euphrosyne (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Εὐπροσύνη (4ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Εὐφροσύνα (2ος αι. π.Χ., Θράκη), Εὐφροσσύνη (3ος-5ος αι., μ,.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., IG II2.8082 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.664.5 (= SEG XLIII 459) (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 4 αρ. 2 (4) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.260A (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή*) π. 160-180 μ.Χ., SEG XLVII 974 (6) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Hald 1917, 59 κ.ε. (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 617 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
104