Βικτωρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βεικτωρία (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Βηκτωρία (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία),  Βικκτωρία (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (ανασκ. Στόβων) inv. I-78-13 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στη Σικελία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά στη Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: