Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λουκιλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λουκιλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκρήτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούπερκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουπῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λοῦππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούσαλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λουσάτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύγδαμις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυγκεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυγκηστής Εθνωνύμιο
Λυγκηστίς Τοπωνύμιο
Λύγκος Τοπωνύμιο
Λυγκωρίτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λύδη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λύκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυκαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκαῖος Εθνωνύμιο
Λυκαρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες