Λυκαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;417-413 π.Χ., IG I3.89.64 (2) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Γορτυνία) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 48 αρ. 101 (= Sokolovska 1986, 131) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: