Λούκις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 321 (2) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.209

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32