Λούκιλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λούκιλα (αυτοκρ. περ., Έδεσσα, Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Δίον)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) αυτοκρ. περ., Τεκμήρια 7 (2002), 104 αρ. 8 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 178

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13