Αιγές

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀκύλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰσχρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἅδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγέλοχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιλόκκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο, Τοπωνύμιο
Βιλάρρα; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βερνίκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βερεννώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Αιγές