Ἀγέλοχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 315-280 π.Χ, FD III (1) 112, 1· BCH 68-9 (1944-5), 100

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46