Βιλόκκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Τοπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) ελλην. περ., αδημοσ. (Έκθ. Βεργίνας.) 43 (αγγείο) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: