Αἰσχρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἰσχρίὀν (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Αἰσχρίὀ̄ν (500 π.Χ., Βοιωτία / 5ος αι. π.Χ., Ήπειρος),  Αἰσχρείων (αυτοκρ. περ., Κύπρος), Αἰσκρίων (3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Αιτωλία), Αἰσσχρίων (αυτοκρ. περ., Αιτωλία), Ἐσχρίων (1ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) < Μαγνησία τέλη 3ου αι. π.Χ., IMM 10.11  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δήλος π. 166-156 π.Χ.,  ID 1417 AII.113

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
234