χρήση

Συγγραφέας Παραπομπή
Πολύβιος

Ιστορίαι 20.5.13

Πλούταρχος

Αντώνιος 27.5

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 51.6

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 30.8

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 5.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.132

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.128

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.107

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 3.100

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.230 FGrH

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 4.55

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 321 

Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18) 30

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 26 

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 20 

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 17

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 16

Σελίδες

Subscribe to χρήση