χρήση

Συγγραφέας Παραπομπή
Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.94.9-16

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 15.28.38 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.52 Kaibel

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.11.4

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.10.23

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.9.34-36

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 7.2.36

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.94.9 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.35  Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.1 Kaibel

Στράβων

Γεωγραφικά 11.11.5

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.96.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.43.7-8

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.41.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.23.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.39.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.36.6/7

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.30.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.4

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8  (=7.326-327)

Σελίδες

Subscribe to χρήση