Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί της παραπρεσβείας (19) 321 

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐντεῦθεν οἱ μὲν παρ᾽ ἐκείνου πρέσβεις προὔλεγον ὑμῖν ὅτι Φωκέας οὐ προσδέχεται Φίλιππος συμμάχους, οὗτοι δ᾽ ἐκδεχόμενοι τοιαῦτ᾽ ἐδημηγόρουν, ὡς φανερῶς μὲν οὐχὶ καλῶς ἔχει τῷ Φιλίππῳ προσδέξασθαι τοὺς Φωκέας συμμάχους διὰ τοὺς Θηβαίους καὶ τοὺς Θετταλούς, ἂν δὲ γένηται τῶν πραγμάτων κύριος καὶ τῆς εἰρήνης τύχῃ, ἅπερ ἂν συνθέσθαι νῦν ἀξιώσαιμεν αὐτόν, ταῦτα ποιήσει τότε

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Ενδείξεις για τη γλώσσα των μακεδόνων πρέσβεων-αξιωματούχων κατά τις διπλωματικές τους συνομιλίες με τους νότιους Έλληνες. Δεν αναφέρεται η χρήση διερμηνέων, εξ ου και συνάγεται η γνώση και χρήση εκ μέρους τους της ελληνικής (πρβ. και 330).

Θεματική περιοχή: