σημ. Εξοχή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παρμενίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μένανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάτελα; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαδήα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεαγόρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζωσᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωΐχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Εξοχή