Νίκανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νείκανδρος (3ος αι. π.Χ., Ήπειρος /3ος-2ος αι. π.Χ., Ήπειρος /2ος αι. π.Χ., Μυσία / 2ος/1ος αι. π.Χ., Αιτωλία, Λακωνία / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, Φωκίδα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Μυσία / αυτοκρ. περ., Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Θεσσαλονίκη, Μυσία, Ιωνία, Δελφοί / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Πάρος, Χίος και στο εξής συχνότατα), Νικάνδρειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νείκἀδρος (2ος αι. π.Χ., Σμύρνη), Nicander (αυτοκρ. περ.,  1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 280 π.Χ., Διον. Αλικαρν. 20.9.1 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 18.19 (3)  Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.64 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος ελλην. περ., Syringes 799 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 203 π.Χ., BGU 1266.7 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος  μέσα του 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.30 (7) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) 2ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXX 612 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 149 (9-10) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.27 & 35  (11-12) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 125.7 (13) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 338.5 (14) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.18 (15) 237 μ.Χ., ILeukopetra 86.13 (16) 255 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 138.12 (17) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel  1983, 5 (18) 3ος αι. μ.Χ.,  Arch. Pap. 22 (1973), 204 αρ. 3 (19) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel  1983, 41 (20-21) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 524 II, 17 & 39 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  106 αρ. 92) (22) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 566 (23) Μακεδονία (Εορδαία-Εξοχή)  2ος αι. μ.Χ., EAM 98 (24) Μακεδονία (Εορδαία-Κράννα/Κραννέσται) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.36.1 (25) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 20 αρ. 2.5 (= SEG XLI 556) (26) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 355 αρ. 2 (27) μέσα του 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ. 12.6 (SEG XLI 566) (28) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-6ος αι. μ.Χ., AAA 13 (1980), 95  (29) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 2ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 612 (30) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.98  (31) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.16 (32-33)  1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.24 (34) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.9 (35) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1027 (36) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.499 (37) 1ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.975 (38) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.234.2 (39) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.859.2 (40) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.50 (41) 192 μ.Χ., EAM 186III.53 (42) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) Minalo 2 (1911), 54 (43) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.175 (44) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa)  112 μ.Χ., IG X.2.2.230 (45) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXIII 511A (= XXXVI 611) (46) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 110 αρ. 1a.2  (47) Μακεδονία (Τυμφαία) 188 μ.Χ., EAM 71 (48) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4, 5 (49) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2, 10· SEG XLVII 922 (50) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;257 π.Χ., Nachtergael 1977, 7, 32 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
553