Κλεαγόρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 357 (2) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 265 μ.Χ., EAM 116.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18