Ακαρνανία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀγέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάθων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθόκλεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλαῦκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαῦκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βάτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ακαρνανία