Ἀγάπη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγάπε̄ (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Agape (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε. (2) 5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1025 (= SEG XXXIII 218) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12