Πιερία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Mediana Τοπωνύμιο
Sabatium; Τοπωνύμιο
Οὐάλλαι Τοπωνύμιο
Λείβηθρα Τοπωνύμιο
Ἱμέρα Τοπωνύμιο
Ἡρακλε(ι)ώτης Εθνωνύμιο
Ἡράκλειον Τοπωνύμιο
Φυλακαῖος Εθνωνύμιο
Φυλακαί Τοπωνύμιο
Φιλαῖος Εθνωνύμιο
Φίλα Τοπωνύμιο
Γαλαδραῖος Εθνωνύμιο
Γαλάδραι Τοπωνύμιο
Βαλλαῖος Εθνωνύμιο
Βάλλαι Τοπωνύμιο
Βάλλα Τοπωνύμιο
Ἀντίπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀριστόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ποσειδώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Έπιφάνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πιερία