Ἀντίπατρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Antipatrus (1ος αι. π.Χ., Δήλος), Antipater (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία /1ος αι. μ.Χ., Αχαΐα, Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Ἀντείπατρος (2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13.4· Κούρτιος 8.6.9 (RE (15)· Berve 93) (2) Mακεδονία < Ωρωπός π. 322-313 π.Χ., IG VII.4256.9 (= Πετράκος 1997, αρ. 4) (3) Μακεδονία π. 315-287 π.Χ., RE (13) (4) Μακεδονία πριν από 3ος αι. π.Χ., Πορφύριος, FGrH 260F3.10 (RE (14)) (5) Μακεδονία 278 π.Χ., RE Supplbd. 3 (20a) (6) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 140-130 π.Χ., PBingen 36.7 (7) Μακεδονία 238 μ.Χ., ILeukopetra 89.8 (8) Μακεδονία (-Παλιούρα) 398-319 π.Χ., Σουίδας s.v. (RE (12)· Berve 94) (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 18.6 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.14 (11) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.10 (12-13) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα;) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIII 446  (14) Mακεδονία (Ελίμεια-σημ. Παλαιόκαστρο) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 20.3, 6 (15) Mακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.3 (16)  ελλην. περ., SEG XXXII 290 (17) π. 60 π.Χ., IG VII 420.12 (Πετράκος 1997, αρ. 528) (18) 2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 59 (1935), 158 αρ. 54 (= Pilhofer 303) (19) Mακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Άνω Βεύη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 164 (20-21) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.24, 43 (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) πριν από 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (23) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1oς αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Παλατινή Ανθολογία 3· VI 241, 249, 335· VII 705· IX 92, 93, 112, 428, 541, 552· X 25· XI 327 (RE (23)) (24) Mακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 910.3 (26) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ελλην. περ., SEG L 589 (27) Mακεδονία (Πιερία-σημ. Συκιά) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXV 709 (28) Mακεδονία; π. 319-317 π.Χ., Διόδωρος 19.16.1 (29) Mακεδονία; π. 265-257 π.Χ., Cl. Rh. 9 (1938), 183, 8 (ή Θάσος) (30) Μακεδονία; πριν από 2ος αι. π.Χ., PHamb 28.2  (31) Μακεδονία; π. 185 π.Χ., ID 427.[15]· ID 442 B, 95·  πρβ. ID Index σ. 11 s.v. (32) Μακεδονία; 171 π.Χ., Λίβιος ; 42.66.9 (33) Μακεδονία; ;2ος αι. μ.Χ., PFreib 2aII.6 (34) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) αγν. χρ., RE (31)·  Supplbd. 1 (24a) (35) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., TAPA 62 (1931), 54 αρ. 5 (36) ;352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.6· SEG XXXVIII 637.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
640