Παιονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Τιβερία Τοπωνύμιο
Ὀρθόπολις Τοπωνύμιο
Ὀρβήλιος Εθνωνύμιο
Ὀρβηλία Τοπωνύμιο
Νεαπολίτης Εθνωνύμιο
Νεάπολις 1 Τοπωνύμιο
Ἴωρον Τοπωνύμιο
Ἰώριος Εθνωνύμιο
Ζεαπουριες Τοπωνύμιο
Ζάπαρα Τοπωνύμιο
Φιλιππούπολις Τοπωνύμιο
Γέμινδος; Τοπωνύμιο
Γέβρη Τοπωνύμιο
Γαρρήσκιος Εθνωνύμιο
Γαρησκός 2 Τοπωνύμιο
Βύμαζος Τοπωνύμιο
Βυλάζωρα Τοπωνύμιο
Bargalenses Εθνωνύμιο
Βάργαλα Τοπωνύμιο
Ἀρίστων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παιονία