Βύμαζος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 33

Γεωγραφική διασπορά: