Ορεστίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἄργος 1 (Ὀρεστικόν-Διοκλητιανούπολις) Τοπωνύμιο
Κέλλιον; Τοπωνύμιο
Κέλετρον Τοπωνύμιο
Ἐράτυρα Τοπωνύμιο
Διοκλητιανούπολις 1 Τοπωνύμιο
Ὀρεστός Εθνωνύμιο
Ὀρεστίς Τοπωνύμιο
Ὀρεστιάς Τοπωνύμιο
Ὀρεστία Τοπωνύμιο
Ὀρέστης Εθνωνύμιο
Λύκη Τοπωνύμιο
Ἀλκέτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάττυνα Τοπωνύμιο
Ἀρραβαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντίοχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀφροδιτώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀταλάντη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρχελαΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀριστοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιπᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ορεστίδα