Ἀντιπᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., ΕΑΜ 187.20

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7