Ἀταλάντη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Atalante (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀταλάτη (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοτιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., BE 1939, αρ. 11 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα) 360-321 π.Χ., Διόδωρος 18.37.2 (RE (5)· Berve 1926, 177)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20