Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φοῦσκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φοῦσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φουφικία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φρασικλείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρεγάνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φροντῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρόντυλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φρόντων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φροῦρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρυγία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φρυγίλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρυνίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φυλακαί Τοπωνύμιο
Φυλακαῖος Εθνωνύμιο
Φυλακίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φυλλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φυλομάγα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φύσκαι Τοπωνύμιο
Φωκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φωτίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες