Φυλακίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. π.Χ., IG X.2.1.108.7 (πρβ. ZPE 10 (1978), 45) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) 3ος/2ος αι. π.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 377 και πίν. 284α

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: