Φωκᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φοκᾶς (5ος-6ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLII 627 (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα, σημ. Λουλουδιές) αρχές 6ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 809.17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26