Φωτίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φωτίδος (γεν., 5ος-6ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) τέλη 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 348 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5