Φοῦσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια, Βλαγανοί)  189 μ.Χ., SEG XXXVII 590.4  (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.81

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10