Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πέργαμος Τοπωνύμιο
Περδίκκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περδύλιος Εθνωνύμιο
Πέρδυλλα; Τοπωνύμιο
Περίανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περικεφαλαία Τοπωνύμιο
Περικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περίλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέριλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέρινθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιστερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Περίτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περίτια Όνομα εορτής
Περίτιος Όνομα μηνός
Περοίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περπέτουα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Περσεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέρσης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περσίς Τοπωνύμιο
Περύσης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέταλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετίκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέτρα Τοπωνύμιο
Πετραῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες