Περίτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Περείτας (2ος αι. π.Χ., 2ος/1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. π.Χ., Ρόδος (γεν.) / αυτοκρ. περ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος αι. μ.Χ., Λητή, σημ. Βελβενδός))

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 238 π.Χ., PPetr2 3, 5 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 3ου αι. π.Χ., PCZ 59715.20 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.27 (4) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 203 (5) 115 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.31 (6) 38 π.Χ., Robert 1936, 44, 18 (= IG XII Suppl. σ. 149) (7) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.5 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.30 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.1 (= BCH 68-9 (1944-1945), 431) (10) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.12 (11) 121 μ.Χ., SEG I 276.19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44